โปรแกรมทะเบียนวัสดุออนไลน์ 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายการวัสดุสำนักงาน 50 รายการ


 • 7 ลัง กระดาษชำระม้วนใหญ่ (ลัง)
 • 500 รีม กระดาษถ่ายเอกสาร (รีม)
 • 10 รีม กระดาษถ่ายเอกสาร F4 (รีม)
 • 0 ห่อ กระดาษปก A4 180 แกรมใหญ่ (ห่อ)
 • 0 ห่อ กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 (ห่อ)
 • 0 ห่อ กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวมันA4 (ห่อ)
 • 0 ห่อ กระดาษโฟโต้ 180 แกรม (ห่อ)
 • 0 ใบ กล่องเก็บเอกสาร 12 นิ้ว 3 ช่อง (ใบ)
 • 0 ตัว คัตเตอร์เล็ก (ตัว)
 • 0 ตัว คีย์บอร์ด (ตัว)
 • 0 ซอง ซองกระดุม 1 กระดุม (ซอง)
 • 0 ซอง ซองขยายข้างผูกเชือก (ซอง)
 • 0 ซอง ซองสอดข้าง A4 (ซอง)
 • 0 แพ็ค ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว (แพ็ค)
 • 0 ห่อ ถุงหิ้ว (ห่อ)
 • 0 กล่อง ถ่านไฟ 9V (กล่อง)
 • 0 กล่อง ถ่านไฟ AA (กล่อง)
 • 0 กล่อง ถ่านไฟ AAA (กล่อง)
 • 0 เล่ม ทะเบียนรับหนังสือ (เล่ม)
 • 0 ขวด น้ำยาถูพื้น (ขวด)
 • 0 แกลลอน น้ำยาปรับผ้านุ่ม (แกลลอน)
 • 2 แพ็ค น้ำยาล้างห้องน้ำ (ขวด)
 • 0 แกลลอน น้ำยาเช็ดกระจก (แกลลอน)
 • 0 อัน ปลั๊กไฟยาว 10 เมตร (อัน)
 • 0 อัน ปลั๊กไฟยาว 5 เมตร (อัน)
 • 0 ถัง ผงซักฟอก (ถัง)
 • 0 กล่อง ลวดเสียบกระดาษ (กล่อง)
 • 0 แพ็ค สบู่เหลว (แพ็ค)
 • 0 กล่อง หมึก HP เบอร์ 35A (กล่อง)
 • 0 กล่อง หมึก HP เบอร์ 46ดำ (กล่อง)
 • 0 กล่อง หมึก HP เบอร์ 46สี (กล่อง)
 • 0 กล่อง หมึก HP เบอร์ 85A (กล่อง)
 • 0 ขวด หมึกเติม Canon สีดำ (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Canon สีน้ำเงิน (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Canon สีเหลือง (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Canon สีแดง (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Epson เบอร์ 6641 (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Epson เบอร์ 6642 (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Epson เบอร์ 6643 (ขวด)
 • 0 ขวด หมึกเติม Epson เบอร์ 6644 (ขวด)
 • 0 เครื่อง เครื่องคิดเลข (เครื่อง)
 • 0 ตัว เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (ตัว)
 • 0 ตัว เม้าท์ (ตัว)
 • 0 ห่อ แผ่นใสรองปก A4 (ห่อ)
 • 0 เล่ม แฟ้มสันกว้าง (เล่ม)
 • 0 เล่ม แฟ้มสันแข็ง (เล่ม)
 • 0 เล่ม แฟ้มเจาะการ์ดสี (เล่ม)
 • 0 เล่ม แฟ้มเสนอเซ็นต์ (เล่ม)
 • 20 ด้าม ไม้กวาดดอกหญ้า (ด้าม)
 • 0 ด้าม ไม้กวาดทางมะพร้าวตัดปลาย (ด้าม)